Informatie i.v.m. het Coronavirus


26 januari 2022
N.a.v. de persconferentie op dinsdag 25 januari 2022 gelden er nieuwe maatregelen rondom het Coronavirus, zo ook voor het basisonderwijs. In een nieuwe informatiebrief delen we u graag de geldende maatregelen.

Eerdere berichtgeving

5 januari 2022
Allereerst wil ik u allen een heel gezond en mooi 2022 wensen. Het Corona Crisis Team van Bijeen is bij elkaar geweest naar aanleiding van het besluit om de scholen na de kerstvakantie weer te openen. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. De maatregelen die golden voor de kerstvakantie zijn nog steeds van kracht. Wij willen u wederom met klem verzoeken deze na te leven; dit voor de veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en hun (kwetsbare) familieleden. In een nieuwe informatiebrief delen wij u graag de geldende maatregelen.

27 november 2021
Helaas is Corona nog altijd niet onder controle. Ook op onze scholen is er sprake van meerdere besmettingen en moeten soms hele groepen in quarantaine. Wanneer een leerkracht zich laat testen, is de uitslag soms pas na meerdere dagen bekend. Onze poule met invallers is nagenoeg leeg. Dat betekent, dat wij bij ziekte soms groepen naar huis moeten sturen. Dat doen wij pas als het echt niet anders kan.
 
Afgelopen vrijdag heeft ons demissionair kabinet een persconferentie gehouden. Daarin werden ook enkele maatregelen voor het basisonderwijs bekend gemaakt. Ik wil u met klem verzoeken deze maatregelen na te leven; dit voor de veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en hun (kwetsbare) familieleden. In een nieuwe informatiebrief delen wij u graag de geldende maatregelen.

9 september 2021
In verband met de huidige ontwikkelingen rondom het Coronavirus delen wij u graag meer informatie hoe Stichting Bijeen momenteel handelt met een eventuele Coronabesmetting in uw omgeving.

25 juni 2021
Vanaf maandag 12 juli a.s. gaan de kinderen op onze scholen genieten van de zomervakantie. Met nog enkele schoolweken in ’t verschiet leek het ons goed om nog eenmaal per brief dit “corona schooljaar” af te sluiten.

26 april 2021
Nog een paar maanden en dan zal dit gedenkwaardige schooljaar alweer voorbij zijn. Het is een jaar waarin alles anders is geweest, wat van iedereen heel veel heeft gevraagd. En, we zijn er helaas nog niet. Het belangrijkste is dat onze kinderen weer naar school kunnen en de dagelijkse structuur terug is. In een nieuwe informatiebrief willen we u graag informeren over hoe Stichting Bijeen omgaat met de huidige maatregelen rondom het Coronavirus.

4 februari 2021
Vanaf 8 februari a.s. mogen alle kinderen weer volledig naar school. Na ruim vijf weken van afstandsonderwijs zijn we blij om weer aan de volledige groepen les te kunnen geven. In een nieuwe informatiebrief willen we u graag informeren hoe de scholen van stichting Bijeen het 100% onderwijs gaan hervatten en welke richtlijnen en maatregelen er worden gehanteerd. 

15 december 2020
Het besluit is dan toch gevallen. De laatste dagen waren de geruchten al duidelijk maar we weten het nu zeker: 15 december is definitief de laatste schooldag van 2020 op school. In een nieuwe informatiefbrief geven wij u meer informatie over de maatregelen die Stichting Bijeen hanteert. 

11 december 2020
Op de scholen zijn we bezig met de laatste weken van 2020. Hoe anders sluiten we hem af dan dat we er aan zijn begonnen. Wie had gedacht dat Corona vanaf februari een groot deel van ons dagelijks en schoolleven zou gaan bepalen? In de achterliggende maanden hebben we u meerdere keren per brief laten weten hoe we met onze Bijeenscholen de veiligheid van de kinderen, ouders en medewerkers wilden waarborgen. Gebaseerd op de landelijke richtlijnen, hier en daar aangevuld met onze eigen besluiten. Altijd stond veiligheid daarbij op de voorgrond. In een speciale 'december informatiebrief' kijkt onze directeur bestuurder Zweers Wijnholds terug op een veelbewogen jaar en wenst hij alle betrokkenen van Bijeen, namens alle mederwerkers van stichting Bijeen, veel gezondheid en geluk voor 2021. 

19 oktober 2020
De ontwikkelingen rondom Corona staan niet stil. Op dinsdag 13 oktober was er opnieuw een persconferentie. Er zijn veel maatregelen genoemd, waar u ook ongetwijfeld mee te maken heeft. In uw familie, bij de boodschappen, op uw werk, het zal overal merkbaar zijn. In een nieuwe informatiebrief geven wij u meer informatie over de maatregelen die Stichting Bijeen hanteert. 

18 september 2020
Vanuit stichting Bijeen is het al weer enige tijd geleden dat wij aanleiding hadden om u bij te praten over Corona en de consequenties daarvan op onze scholen. Het schooljaar gaat inmiddels verder en het najaar kondigt zich al aan. Een andere kalenderperiode brengt ook andere vragen en activiteiten met zich mee. Daarom hebben we overleg gevoerd over de manier waarop we de komende periode met een aantal zaken om zullen gaan. Ook daarbij is het huidige protocol leidend. Belangrijk om te weten is, dat bij elk besluit dat we nemen, de veiligheid van kinderen, ouders en leerkrachten voorop staat. In een nieuwe informatiebrief geven wij u meer informatie over de maatregelen die stichting Bijeen hanteert.


12 augustus 2020
Allereerst hopen we dat u de zomervakantie gezond kunt afsluiten. Gezondheid houdt ons allemaal bezig, zeker in deze bijzondere tijd. Het tweede deel van het afgelopen schooljaar stond in het teken van Corona en de maatregelen die we moesten treffen om zo gezond en veilig mogelijk met elkaar om te kunnen gaan. Nu staat het nieuwe schooljaar voor de deur en weten we ook dat we nog niet van Corona af zijn. Allereerst blijven we, voor de veiligheid en de gezondheid van kinderen, ouders en medewerkers in grote lijnen het protocol van 10 juni volgen. Daarbij hebben we wel wat verruiming gevonden op een aantal punten. In een nieuwe informatiebrief geven we u graag meer informatie over het protocol en de verruimingen. 

8 juni 2020
Vanaf 8 juni a.s. mogen alle kinderen weer volledig naar school. Na vier weken van fysiek deeltijdonderwijs zijn we blij om weer aan de volledige groepen les te kunnen geven. In de achterliggende weken hebben we kunnen ervaren hoe het werken met de bijzondere coronamaatregelen in de praktijk is. Dat heeft ook van de ouders en verzorgers veel medewerking en begrip gevraagd. We hebben veel waardering voor de manier waarop u dat hebt gedaan en het lijkt nu in sommige situaties al “de gewoonste zaak van de wereld.” In een nieuwe informatiebrief willen u graag informeren hoe de scholen van stichting Bijeen het 100% onderwijs gaan hervatten en welke richtlijnen en maatregelen er worden gehanteerd. 

19 mei 2020
Op dinsdagavond 19 mei heeft onze minister president aangekondigd dat de basisscholen vanaf maandag 8 juni weer volledig open mogen gaan. Dit onder voorbehoud van de ontwikkelingen van de verspreiding van het virus. Het zou fantastisch zijn wanneer we, mits verantwoord,  als scholen weer “volledig” kunnen draaien. De komende tijd laten we ons goed informeren en gaan we ons voorbereiden op een nieuw protocol, zodat we weer “klaar” zijn voor de 8ste juni.  Tegelijk met het basisonderwijs zal de kinderopvang weer volledig opengaan. Alle ouders/verzorgers van de Bijeen scholen krijgen tijdig nadere informatie over deze nieuwe stap.

21 april 2020
N.a.v. de informatie van het kabinet en het RIVM op 21 april jl, hebben alle directeuren woensdag 22 april een overleg gepland. We verwachten op korte termijn nadere informatie vanuit de overheid en vakorganisaties te ontvangen. Vlot daarna spreken de schoolteam(s) met elkaar en is er afstemming met de Medezeggenschapsraad van de school. Donderdag 23 april kunt u via de directie een brief van het bestuur Stichting Bijeen tegemoet zien. Wij streven er naar om u uiterlijk vrijdag 24 april op schoolniveau te kunnen informeren over de herstart van de scholen, op maandag 11 mei a.s. Houd svp de website van stichting Bijeen én die van de school van uw kind, nauwlettend in de gaten. Samen sterk, dat zijn we, dat blijven we. We zien er naar uit uw kind weer op onze school te mogen begroeten!

N.a.v. de persconferentie heeft Stichting Bijeen een nieuwe informatiebrief opgesteld. Middel deze brief informeren wij onze ouders en andere betrokkenen hoe wij als stichting met de aangepaste maatregelen omtrent het Coronavirus omgaan na 10 mei 2020. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een bericht opgesteld voor alle medewerkers van Bijeen. 

7 april 2020
In een nieuwe informatiebrief informeren wij als Stichting Bijeen onze ouders en andere betrokkenen hoe wij als stichting met de getroffen maatregelen omtrent het Coronavirus omgaan. Deze informatiebrief is opgesteld n.a.v. de getroffen maatregelen die tijdens de persconferentie op 31 maart 2020 werden toegelicht door premier Rutte en minister De Jonge. Daarnaast willen wij ook onze leerlingen goed informeren in een speciale informatiebrief voor leerlingen

In navolging van de getrofffen maatregelen heeft directeur-bestuurder Zweers Wijnholds van stichting Bijeen voor alle betrokkenen van stichting Bijeen een nieuwe, persoonlijke boodschap opgenomen.

16 maart 2020
In een speciale informatiebrief informeren wij als Stichting Bijeen onze ouders en andere betrokkenen hoe wij als stichting met de getroffen maatregelen omtrent het Coronavirus omgaan. 

Daarnaast willen we ouders graag tips aandragen om met de kinderen thuis te gaan werken. Deze tips zijn algemeen en toegespitst op vrijwel alle vakgebieden. Schoolspecifiek zal er via de e-mail of het ouderportaal een aangepast aanbod worden gedeeld.

Directeur-bestuurder Zweers Wijnholds van stichting Bijeen heeft voor alle betrokkenen van stichting Bijeen een persoonlijke boodschap opgenomen. Daarnaast is er ook een groot compliment vanuit de Raad van Toezicht naar alle medewerkers van Bijeen gestuurd. Sportieve thuischallenge

Niet alleen onze groepsleerkrachten zijn druk bezig om een gepast onderwijsaanbod voor thuis te organiseren, ook de meesters die de gymnastieklessen verzorgen op de scholen van Bijeen hebben iets unieks bedacht. Elke week komen ze met een sportieve challenge. Deze challenge kunnen de leerlingen van Bijeen dan thuis proberen te voltooien. De challenge wordt steeds met een kort instructiefilmpje toegelicht.

Sportieve Challenge 1: Bingo

Bekijk het filmpje voor de instructie over de Thuischallenge Bingokaart.

Sportieve Challenge 2: Ganzenbord

Bekijk het filmpje voor de instructie over het Beweeg Ganzenbord

Sportieve Challenge 3: 30Seconds

Bekijk het filmpje voor de instructie over Beweeg 30seconds

Sportieve Challenge 4: Beweeg Kwartet
 
Voor deze week staat er een beweegkwartet op het programma en dit keer twee versies: één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. Het beweegkartet wordt in het filmpje toegelicht. 

Sportieve Challenge 5: Beweeg Letter Fitness
 
Voor deze week staat er een Beweeg Letter Fitness klaar. Dit keer is geen instructiefilmpje, want de opdracht spreekt voor zich. Succes!

Sportieve Challenge 6: Koningsspelen

Omdat de Koningsspelen op de scholen helaas niet door konden gaan, hebben onze leerkrachten Bewegingsonderwijs de sportieve challenge helemaal vormgegeven in het thema 'Koningsspelen'. Bekijk het filmpje en download de spelkaarten en printbladen