Bijeen daagt uit!

Welkom bij Bijeen


Elk kind moet zich in een veilige, uitdagende omgeving zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.  Om dit te bereiken is er ook een goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen nodig. Bijeen zoekt deze samenwerking actief op.  

In ons strategisch beleidsplan hebben wij vijf speerpunten: 

  1. Ieder haar/zijn talent: we zetten in op de kwaliteit van leerlingen, leraren, ouders en externen; 
  2. Leren van en met elkaar: in een brede context, samenwerken en verbinden (leerlingen, leraren, ouders en externen), doorgaande lijnen; 
  3. Actief leren en buiten leren: bewegen en ontdekken, verbinden theorie en praktijk; 
  4. Zelfsturing van leerlingen: ‘aan het stuur van mijn eigen leerproces’; zelfsturing van leraren: vitaal en competent; 
  5. Onderwijs anders: toekomstgericht, anders georganiseerd, met een veranderende rol van de leraar. 

Op een Bijeenschool wordt uw kind gezien! 
Wellicht is 1 van onze scholen de juiste school voor uw kind(eren).  
Kom gerust een kijkje nemen! 

Jacqueline Verheggen
Directeur-bestuurder BijeenVEILIGHEID

Een kind komt tot leren en ontwikkelen in een veilige, plezierige omgeving. Daarom werken we op de scholen bewust aan een goede sfeer. Dat doen we vanuit respect, normen en waarden en aandacht voor elkaar. We geven - samen met ouders - kinderen het goede voorbeeld en brengen hen sociale vaardigheden bij. Personeelsleden komen tot hun recht in een prettige, collegiale en professionele werksfeer. Het is de basis voor een duurzame ontwikkeling van Bijeen, de scholen en ons onderwijsaanbod. 
 VERTROUWEN

Zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen geeft ruimte voor ontdekken, iets nieuws proberen en fouten durven maken. Zo bieden we kinderen een natuurlijke manier van ontdekken en ontwikkelen. Het motiveert en daagt hen uit na te denken en oplossingen te vinden voor vraagstukken. Het personeel van Bijeen krijgt het vertrouwen om vanuit vakkundigheid te werken aan goed onderwijs en doelen van de school.VERBINDING

Onze leerlingen staan in verbinding met hun klasgenoten, de leerkracht en de school als geheel. Ze werken samen aan opdrachten en spelen samen. Hierdoor leren ze vaardigheden waarvan kinderen hun leven lang plezier kunnen hebben. Ook Bijeen ziet die verbinding binnen en buiten de organisatie. Onderwijs maken we samen als mensen van Bijeen, maar zeker ook met ouders en professionele organisaties waarmee we graag samenwerken.VERVOERING

Kinderen verwonderen zich, zijn nieuwsgierig en kunnen opgaan in het moment. Daarin ligt hun kracht voor leren en ontwikkelen. In een voortdurend veranderende wereld zijn dit vaardigheden die ook belangrijk blijven in de toekomst. We stimuleren de verwondering, de creativiteit en het aanpassingsvermogen bij de kinderen én bij de volwassenen, zodat iedereen tot z’n recht komt en de uitdagingen van de 21eeeuw met vertrouwen tegemoet kan treden.