• Bijeen boeit en bloeit!

 

Welkom bij Bijeen

Iets wat je aandacht geeft groeit. Iets wat je weet te boeien bloeit. Bij Bijeen geloven we in beide en staan we voor dat laatste. Binnen onze organisatie vinden we het belangrijk om onze medewerkers te boeien, zodat zij in hun volledige professionaliteit tot bloei komen. De beste basis van waaruit zij hun leerlingen kunnen boeien, zodat ook zij op hun beurt kunnen uitbloeien tot de mooiste versie van henzelf.

Boeien zit ‘m in uitdaging bieden, maar ook veiligheid. In nieuwe gebieden verkennen en tegelijk vaste grond onder je voeten voelen. In elkaar inspireren en daardoor steeds beter weten waar je zelf voor staat.

Bloeien uit zich in goede resultaten halen en ondertussen heel veel plezier ervaren. In fouten maken en daardoor steeds wijzer worden. Een waardevolle wereldburger worden en vooral je leuke zelf zijn.

Op een Bijeenschool wordt uw kind gezien! Wellicht is 1 van onze scholen de juiste school voor uw kind(eren). Kom gerust een kijkje nemen!

Jacqueline Verheggen

Directeur-bestuurder Bijeen

In ons koersplan hebben wij drie speerpunten: 

1. GOED ONDERWIJS
De scholen van Bijeen staan onder leiding van sterke onderwijskundige directeuren
die oog hebben voor kwaliteiten en welbevinden.


2. GOED ONDERNEMERSCHAP
Bij Bij een zien en waarderen we onze medewerkers. 
 
3. GOEDE PROFILERING
De transparante communicatie waar we bij Bijeen intern in uitblinken, weten we
ook naar buiten toe te vertalen.


Lees meer >

 
Veiligheid

Een kind komt tot leren en ontwikkelen in een veilige, plezierige omgeving. Daarom werken we op de scholen bewust aan een goede sfeer. Dat doen we vanuit respect, normen en waarden en aandacht voor elkaar. We geven - samen met ouders - kinderen het goede voorbeeld en brengen hen sociale vaardigheden bij. Personeelsleden komen tot hun recht in een prettige, collegiale en professionele werksfeer. Het is de basis voor een duurzame ontwikkeling van Bijeen, de scholen en ons onderwijsaanbod.
Vertrouwen

Zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen geeft ruimte voor ontdekken, iets nieuws proberen en fouten durven maken. Zo bieden we kinderen een natuurlijke manier van ontdekken en ontwikkelen. Het motiveert en daagt hen uit na te denken en oplossingen te vinden voor vraagstukken. Het personeel van Bijeen krijgt het vertrouwen om vanuit vakkundigheid te werken aan goed onderwijs en doelen van de school.
Verbinding

Onze leerlingen staan in verbinding met hun klasgenoten, de leerkracht en de school als geheel. Ze werken samen aan opdrachten en spelen samen. Hierdoor leren ze vaardigheden waarvan kinderen hun leven lang plezier kunnen hebben. Ook Bijeen ziet die verbinding binnen en buiten de organisatie. Onderwijs maken we samen als mensen van Bijeen, maar zeker ook met ouders en professionele organisaties waarmee we graag samenwerken.
Verwondering

Kinderen verwonderen zich, zijn nieuwsgierig en kunnen opgaan in het moment. Daarin ligt hun kracht voor leren en ontwikkelen. In een voortdurend veranderende wereld zijn dit vaardigheden die ook belangrijk blijven in de toekomst. We stimuleren de verwondering, de creativiteit en het aanpassingsvermogen bij de kinderen én bij de volwassenen, zodat iedereen tot z’n recht komt en de uitdagingen van de 21e eeuw met vertrouwen tegemoet kan treden.

Scholen