Personeel


Voor de groep
Van de 190 personeelsleden, werken er ruim 130 als leerkracht op 1 van de 13 openbare scholen in gemeente Hoogeveen. Regelmatig zoeken we nieuwe mensen die onze team kunnen versterken. We maken daarom graag kennis met mensen die bijvoorbeeld willen invallen of stage lopen.

Ontwikkeling van het vak
De leerkrachten maken in het dagelijks werk de beloften van Bijeen waar. Ze volgen de ontwikkelingen van hun leerlingen en passen het onderwijs daarop aan. Ze hebben passie voor hun vak en bieden kwalitatief goed onderwijs. Het is uitdagend werk en daarom heeft Bijeen ook oog voor de balans die er moet zijn tussen werk en privé.

Samen met collega’s
Binnen de scholen van Bijeen werken leerkrachten steeds meer samen. Ze zoeken ook de samenwerking met collega’s van andere scholen binnen de stichting. Dit ondersteunt de professionele cultuur, waarin voortdurend wordt gewerkt aan verbetering van het onderwijs. Passend bij hun talenten, kunnen leerkrachten – en natuurlijk ook alle andere medewerkers – zich optimaal ontplooien binnen Bijeen.