Bijeen en apart


Bijeen is de overkoepelende organisatie voor de 13 openbare basisscholen in gemeente Hoogeveen. De scholen zijn met elkaar verbonden, maar hebben ook hun eigenheid. Er is gezamenlijk beleid dat voor alle scholen geldt en er zijn keuzes die de scholen zelf maken. 
De afspraken, werkwijzen, reglementen, protocollen en plannen die voor alle scholen zijn opgesteld, vindt u op dit onderdeel van de website. In alle andere gevallen vindt u de informatie op de website van de school of zorgt de school op een andere manier dat u erover wordt geïnformeerd.