De Driesprong


Vestigingsadres
De Spil 5
7918 AX Nieuwlande

Telefoon
0528-351692

E-mail
obsdedriesprong@bijeen-hoogeveen.nl

Website
www.obsdedriesprong-nieuwlande.nl

Directeur
Ina Doldersum

OBS De Driesprong
OBS De Driesprong is een openbare basisschool in Nieuwlande. Samen met 12 andere openbare basisscholen in de Gemeente Hoogeveen maakt De Driesprong onderdeel uit van de Stichting Bijeen

OBS De Driesprong is een kleine school. Groep 1,2,3 en 4, 5 en 6,7,8 werken samen in 3 lokalen. Hierdoor is er een goede interactie tussen de verschillende groepen en het niveau van de leerling. Ideaal voor uitwisseling van groepen, afhankelijk van het prestatie niveau.

OBS De Driesprong geeft uw kind de ruimte, de mogelijkheden en de richting om de schooljaren fijn en effectief te maken. We halen niet alleen eruit wat erin zit, we voegen ook heel veel toe. Op cognitief gebied, maar zeker ook op belangrijke terreinen als sociaal gedrag, samenwerken, creativiteit en assertiviteit. Al die ontwikkelingen kunnen zich alleen optimaal ontplooien als alle andere omstandigheden in orde zijn.