Beleid en verantwoording


Bijeen stelt elke vier jaar een strategisch beleidsplan op met daarin de plannen voor de komende vier jaar. De scholen stellen op basis van dit plan hun schoolplannen en jaarplannen op. We blikken elk jaar terug op onze doorgemaakte ontwikkelingen en resultaten in het vorige kalenderjaar. Dit verwerken we in ons jaarverslag.