Beleid en verantwoording


Bijeen stelt elke vier jaar een Koersplan op met daarin de plannen voor de komende vier jaar. De scholen stellen op basis van dit plan hun schoolplannen en jaarplannen op. We blikken elk jaar terug op onze doorgemaakte ontwikkelingen en resultaten in het vorige kalenderjaar. Dit verwerken we in onze meerjarenbegroting.

Het bestuursverslag is een verantwoordingsdocument en een informatiedocument voor degenen die zich een beeld willen vormen van het beleid en de ontwikkelingen binnen het openbaar primair onderwijs in gemeente Hoogeveen. Door het beleid regelmatig te evalueren, ontstaat inzicht in de resultaten en het al dan niet behalen van de geformuleerde doelstellingen. De gegevens in het jaarverslag dienen ook als basis voor gesprek en discussie over factoren die van invloed zijn geweest.

Archief:

- Bestuursverslag 2022
- Bestuursverslag 2021