Vacatures

Op dit moment staat er één vacature open bij Stichting Bijeen. Klik hier voor meer informatie. 

 

Stichting Bijeen is op zoek naar leerkrachten voor de invalpool. Aanmelden kan via het tabblad Stage/Inval. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met mevr. Renate Wiggers (r.wiggers@bijeen-hoogeveen.nl of telefonisch 0528-234599).

 

Nieuws

Cascaderun 2020

Klik hier voor het aanmeldingsformulier cascaderun 2020. 


Kindcentrum Wolfsbos

Klik hier voor het nieuwsbericht over KC Wolfsbos. Daarnaast is er een filmpje om een sfeerimpressie te krijgen. Het filmpje wat betreft de sfeerimpressie is tijdens het persmoment van 7 maart getoond. Klik hier voor het filmpje.

 

 

 


Vakanties 2019/2020


Herfstvakantie: 21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie: 23 december t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 21 februari 2020 
Goede Vrijdag/Pasen: 10 en 13 april 2020
Meivakantie:
27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020
Pinksteren: 1 juni 2020
Zomervakantie: 6 juli t/m 14 augustus 2020

 

Vakanties 2020/2021


Herfstvakantie: 12 oktober t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 december t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 26 februari 2021 
Goede Vrijdag/Pasen: 2 april t/m 5 april 2021
Meivakantie:
 3 mei t/m 14 mei 2021
Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021 (in meivakantie)
Pinksteren: 24 mei 2021
Zomervakantie: 12 juli t/m 20 augustus 2021

PeutersBijeen Voor peuters vanaf 3 jaar

Inschrijfformulier 


Wilt u uw kind aanmelden bij één van de Bijeen scholen download dan hier het aanmeldingsformulier

aanmeldingsformulier zij-instroom

Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht van de Stichting Bijeen wordt gevormd door:

- Mevr. A.J.M. Resink-Weeber, voorzitter
- Mevr. A. Lalkens, lid Raad van Toezicht
- Dhr. B.Vriezenga, lid Raad van Toezicht
- Mevr. C.Tulleken, lid Raad van Toezicht
- Dhr. F. Navarro, lid Raad van Toezicht

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen, BIJEEN,  is het bevoegd gezag voor de dertien openbare basisscholen die zich binnen de gemeente Hoogeveen bevinden.

In 2017  heeft de gemeenteraad van de gemeente Hoogeveen ingestemd met het invoeren van een nieuw bestuursmodel voor BIJEEN. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eis tot scheiding van de functies van bestuur en het toezicht daarop. Ook past het nieuwe bestuursmodel beter bij het openbaar primair onderwijs van de toekomst.

Met deze overstap naar een andere bestuursvorm is ook de taak van de gemeenteraad veranderd. Het recht op goedkeuring van de begroting en het recht op instemming met het jaarverslag wat sinds de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in de gemeente Hoogeveen tot de taak van de gemeenteraad behoorde, is hiermee overgedragen aan de Raad van Toezicht van stichting BIJEEN.
 
De gemeenteraad behoudt het recht om de leden van de Raad van Toezicht te benoemen en voert jaarlijks overleg met het bestuur van BIJEEN. De overheidsverantwoordelijkheden zijn hiermee volgens zowel de gemeenteraad als BIJEEN voldoende gewaarborgd.

De Raad van Toezicht toetst of het College van Bestuur bij de beleidsontwikkeling en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt op het belang van de totale organisatie en de maatschappelijk functie van de stichting.

De directeur bestuurder (College van Bestuur) bestuurt de stichting en dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

Raad van Toezicht:

- Mevr. A.J.M. (Annemarie) Resink-Weeber, voorzitter
- Mevr. A. (Anneke) Lalkens, lid Raad van Toezicht
- Dhr. B. (Berrie) Vriezenga, lid Raad van Toezicht
- Mevr. C. (Carla) Tulleken, lid Raad van Toezicht
- Dhr. F (Francisco) Navarro, lid Raad van Toezicht (staat niet op de foto)

College van Bestuur:

-       Dhr. Z. (Zweers) Wijnholds        - Directeur Bestuurder