Talentklas


Visie van Bijeen
Alle leerlingen zijn uniek en Stichting Bijeen accepteert dat er verschillen zijn tussen leerlingen. Vanuit deze acceptatie wordt er zoveel mogelijk recht gedaan aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor de leerlingen. Deze lijn start vanuit de sociaal-emotionele basis en gaat door in de cognitieve ontwikkeling, waarbij er rekening wordt gehouden met de wisselwerking tussen beide zaken. 

Stichting Bijeen heeft, als extra aanvulling op het reguliere schoolonderwijsprogramma, twee Talentklassen: