Talentklas Theorie


Meer uitdaging nodig
Op elke school zijn leerlingen die bovengemiddeld presteren en meer- of hoogbegaafd zijn. Ze hoeven vaak weinig tot geen moeite te doen om de lesstof te begrijpen en hebben hun werk snel af. Deze kinderen hebben meer uitdaging nodig teneinde tegemoet te komen aan hun onderwijsbehoeften. Het is belangrijk om een rijke leeromgeving te bieden, waarin talenten worden aangesproken en vaardigheden vanuit de SLO doelen worden ontwikkeld. Waar (meer-) hoogbegaafde kinderen het meest behoefte aan hebben, is erkend worden en contact met gelijkgestemden (peers). Dit betekent vooral dat ze begrepen willen worden, dat ze de ruimte willen ervaren om in een veilige leeromgeving geaccepteerd te worden om wie ze zijn.

Begaafde leerling in de eigen groep
In de groep is oog voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. De leerkracht werkt vanuit een plan van aanpak voor de kinderen die dat nodig hebben. Met een aangepast lesaanbod en andere manier van instrueren heeft het kind meer uitdaging in de eigen groep.

Uitdagend aanbod in de Talentklas
De scholen van Bijeen werken samen om meer- en hoogbegaafde kinderen het onderwijs te bieden dat ze nodig hebben. Voor (hoog)begaafde leerlingen is het prettig om regelmatig met gelijkgestemden les te krijgen . Daarom is er een bovenschoolse Talentklas voor leerlingen uit groep 5 t/m 8. De kinderen krijgen één dag per week les van een leerkracht die gespecialiseerd is in onderwijsbegeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen.