Plusgroep


Meer uitdaging nodig
Op elke school zijn leerlingen die bovengemiddeld presteren of hoogbegaafd zijn. Ze hoeven vaak weinig tot geen moeite te doen om de lesstof te begrijpen en hebben hun werk snel af. Deze kinderen hebben meer uitdaging nodig, anders gaan ze onderpresteren of zich vervelen.

Begaafde leerling in de eigen groep
In de groep is oog voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. De leerkracht werkt vanuit een plan van aanpak voor de kinderen die dat nodig hebben. Met een aangepast lesaanbod en andere manier van instrueren heeft het kind meer uitdaging in de eigen groep. 

Uitdagend aanbod in de plusklas
De scholen van Bijeen werken samen om meer- en hoogbegaafde kinderen het onderwijs te bieden dat ze nodig hebben. Voor hoogbegaafde leerlingen is het prettig om regelmatig met gelijkgestemden les te krijgen . Daarom is er een plusklas voor leerlingen uit groep 5 t/m 8. De kinderen krijgen één keer per week een ochtend les van een plusleerkracht die gespecialiseerd is in onderwijsbegeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen.