Bestuursbureau


Centraal geregeld
De directeur-bestuurder en de stafmedewerkers op het bestuursbureau ontzorgen de scholen. Ze werken centraal aan bovenschools beleid en voeren werkzaamheden uit. Goede afstemming is daarbij belangrijk. Daarom komen de schooldirecteuren regelmatig bij elkaar om samen met de directeur-bestuurder overleg te voeren over beleid, actuele zaken en uitdagingen. 

Bezetting van het bestuursbureau
 

Dhr. Zweers Wijnholds
 
Directeur-bestuurder
 
Mevr. Renate Wiggers  
r.wiggers@bijeen-hoogeveen.nl
 
Managementassistente

 
Mevr. Marga Schonewille
m.a.schonewille@bijeen-hoogeveen.nl
 
Personeelsadviseur

 
Mevr. Marloes Fidom 
m.fidom@bijeen-hoogeveen.nl
 
Personeel- en salarisadministratie

 
Mevr. Mirjan Mulder
m.mulder@bijeen-hoogeveen.nl
 
Personeel- en salarisadministratie

 
Dhr. Josh de Ruiter  
j.deruiter@bijeen-hoogeveen.nl
 
Facilitaire dienstverlening

 
Dhr. Piet Broersma
pbc@tiscali.nl

Mevr. Chantal Knulst
c.knulst@bijeen-hoogeveen.nl
 
Financiën


Financiën 

 
Mevr. Jacqueline Verheggen 
j.verheggen@bijeen-hoogeveen.nl
 
Kwaliteit en onderwijs

 
Mevr. Mariëlle Tiel-Groenestege
m.tielgroenestege@bijeen-hoogeveen.nl
 
Orthopedagoog

 
Dhr. Geert Jan Slager
g.j.slager@bijeen-hoogeveen.nl
 
Huisvesting en meubilair

 
Dhr. Jarno Zwiers
j.zwiers@bijeen-hoogeveen.nl
 
Onderwijs Ondersteunend ICT