AVGOnder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft stichting Bijeen een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is de persoon die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De FG van stichting Bijeen is Martijn Jansen. 

 

Contact

 

Er worden binnen Bijeen twee e-mailadressen gebruikt m.b.t. privacy en de AVG. We willen graag toelichten voor welke situatie de e-mailadressen gebruikt dienen te worden.

FG@Bijeen-hoogeveen.nl: dit is het e-mailadres waarmee u contact op kunt nemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van Stichting Bijeen, Martijn Jansen. Hier kunt u vragen stellen over privacy en AVG. Onze FG komt hier dan zo snel mogelijk op terug.

AVG@Bijeen-hoogeveen.nl: dit is het e-mailadres dat de medewerker gebruikt als er bijvoorbeeld op school een inzage-verzoek is binnengekomen. De school kan een ouder of medewerker wijzen op dit e-mailadres en vragen of ze hun verzoek naar dit adres willen sturen.
 

Privacyverklaring


Stichting Bijeen zorgt de waarborging van de privacyrechten van degene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. De stichting gaat vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.
 

Melden beveiligingsincident

Wanneer er vermoedens zijn van een mogelijk beveiligingsincident, dan kan hiervan een melding gedaan worden middels een online meldformulier. De Privacy Controller en Functionaris Gegevensbescherming zal de melding oppakken.