Protocollen en gedragscodes


Binnen Bijéén en de scholen is goede omgang met elkaar en veiligheid belangrijk. Het is de basis voor een prettige sfeer waarin leerlingen, ouders en leerkrachten elkaar kunnen ontmoeten. Daarom maken we afspraken en maken we ongewenst gedrag bespreekbaar. Ook de overheid verwacht dit van ons door het vastleggen van afspraken in protocollen en gedragscodes.