Klachtenregeling


Misverstanden of fouten
Overal waar mensen werken ontstaan misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is binnen Bijeen en onze scholen niet anders. Vaak wordt er gewacht om een klacht of fout te melden, terwijl er veel zaken in de praktijk eenvoudig op te lossen zijn. Hebt u een klacht? Meld die dan meteen, zodat we er (samen) iets mee of aan kunnen doen.

Klachtenregeling
Bijeen en de scholen hebben een klachtenregeling opgesteld, zodat klachten volgens een vaste procedure behandeld kunnen worden en mensen met moeilijk oplosbare klachten gehoord en geholpen worden. 
 

Beleid en verantwoording


Bijeen stelt elke vier jaar een Koersplan op met daarin de plannen voor de komende vier jaar. De scholen stellen op basis van dit plan hun schoolplannen en jaarplannen op. We blikken ook terug op onze doorgemaakte ontwikkelingen en resultaten. Dit staat in het bestuursverslag.