Coaches Bijeen


 

Heb jij vanuit je werk een coachingsvraag, dan kun je in overleg met je directeur, een coach van Bijeen inschakelen. Binnen Bijeen is een aantal leerkrachten in dienst met de specialisatie coaching in het onderwijs. 

Heb je een coaching nodig op het gebied van vitaliteit en/of het houden van balans in energie, dan kan hiervoor een externe coach worden ingeschakeld.

Het verzoek voor coaching kun je (na overleg met je directeur) indienen bij Marga Schonewille (m.a.schonewille@bijeen-hoogeveen.nl).