Bijeen academie


Uitdagingen voor personeel
Binnen de scholen is veel kennis, waardoor collega’s veel van elkaar kunnen leren. De Bijeen Academie biedt startende en basisbekwame leerkrachten de mogelijkheid om dat samen te doen. We bieden alle medewerkers studiedagen, bijeenkomsten of workshops rondom een thema aan, zodat onze scholen nu en in de toekomst garant staan voor goed en uitdagend onderwijs. 

Maatschappelijke thema’s
Onderwijs is altijd in beweging, want binnen en buiten de school zijn ontwikkelingen die invloed hebben op het onderwijs, zoals de digitale- en technologische ontwikkelingen, duurzaamheid en aandacht voor het klimaat. Dat brengt thema’s als mediawijsheid, gezond gedrag, en techniek in ons onderwijsaanbod.

Onderwijs in beweging
De manier waarop we lesgeven verandert met de tijd mee. De digitalisering maakt het bijvoorbeeld mogelijk om steeds beter aan te sluiten op de behoeften van individuele kinderen. Leerkrachten moeten steeds meer weten over specifieke problematiek, zodat ze ook leerlingen die extra zorg nodig hebben goed kunnen begeleiden.