Vacatures

Op dit moment staat er één vacatures open binnen Stichting Bijeen. Het betreft een vacature voor een groepsleerkracht op basisschool de Apollo. Klik hier voor meer informatie. 

 


 

Vakanties 2018/2019

Herfstvakantie: 22 okt. t/m 26 okt. 2018
Kerstvakantie: 24 dec. t/m 4 jan.2019
Voorjaarsvakantie: 18 feb. t/m 22 feb. 2019 
Meivakantie: 19 april t/m 4 mei 2019
Goede Vrijdag/Pasen in meivakantie
Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019
Pinksteren: 10 juni 2019
Zomervakantie: 15 juli t/m 23 aug.2019

PeutersBijeen Voor peuters vanaf 3 jaar

Inschrijfformulier 


Wilt u uw kind aanmelden bij één van de Bijeen scholen download dan hier het aanmeldingsformulier

aanmeldingsformulier zij-instroom

Over Bijeen

In het wapen van de gemeente Hoogeveen worden bijen afgebeeld. Bijen zijn nijvere diertjes die samen er voor zorgen dat ze in het voorjaar en de zomer, hun wintervoorraad honing aanleggen. Ze leren van elkaar en werken samen. De eigenschappen van de bij en het wapen van de gemeente Hoogeveen zijn een inspiratiebron geweest voor de bij in het logo van Bijeen. Stichting Bijeen is de centrale organisatie van de 13 openbare basisscholen in de gemeente Hoogeveen. En de bij is vertegenwoordigd in het logo van Bijeen, want samenwerken en samen leren blijven belangrijke pijlers bij het openbaar basisonderwijs.

Alle 13 openbare basisscholen in de gemeente Hoogeveen vallen onder Stichting Bijeen. Voor u misschien geen bekende naam, maar de 13 openbare basisscholen kent u vast wel. Met 13 locaties, 130 leerkrachten en ruim 1.500 leerlingen is Bijeen een sterk antwoord op de veranderingen die binnen het onderwijs plaats vinden.

 

Samenwerken werkt!

Het onderwijs is de afgelopen tientallen jaren net zo dynamisch geworden als de maatschappij. Veranderingen volgen elkaar razendsnel op. Wie kan daar snel op inspelen, de juiste beslissingen nemen of het goede antwoord hebben? Met z'n veertienen kan dat.

De directeuren van de 13 openbare basisscholen hebben wekelijks intensief overleg. Dat gaat van uitwisseling van leerkrachten, het opvangen van zieke collega's tot ervaringen uitwisselen op velerlei gebied. Belangrijke aandachtsgebieden, zijn ook de vorderingen van het Masterplan. Hieronder vallen o.a. opbrengstgericht werken en nieuwe vormen van lesgeven op het gebied van rekenen en taal.

 

Onderwijs vernieuwing bijvoorbeeld.

Het meten en inzichtelijk maken van de leerprestaties. Een van de 13 scholen heeft daar een uitgebreide studie naar gedaan wat heeft geresulteerd in een opbrengsten monitor die nu voor alle 13 openbare basisscholen wordt gebruikt. Maar ook voor speciale thema's als leer-achterstanden, excellente leerlingen, pesten op school of huiselijk geweld zijn afspraken gemaakt die alle scholen volgen.

De plaatselijke openbare basisschool kan klein lijken, maar er staan wel 12 collega scholen achter. Dat merk je ook op andere gebieden.

Via het interne datanetwerk zijn alle scholen met elkaar verbonden. Een leerkracht die een lesprogramma heeft ontwikkeld op een bepaald gebied, zet dit op het netwerk zodat andere leerkrachten het als basis kunnen gebruiken bij hun lessen. Uitwisseling van kennis en ervaring zorgt er mede voor dat alle openbare basisscholen nu een dikke voldoende hebben van de onderwijs inspectie.

 

Is die voldoende ook voldoende voor u?

U staat misschien niet meer voor die keuze, of misschien nu nog niet. Maar het is goed om te weten dat het openbaar basisonderwijs in de gemeente Hoogeveen prima voor elkaar is.

Openbaar onderwijs is onderwijs met de overtuiging dat er meer is dan die ene levensovertuiging.

Openbaar onderwijs wordt gegeven zonder invloed van een levensbeschouwelijke overtuiging. Maar er is wel degelijk aandacht voor. Zo breed mogelijk overigens. Dus niet alleen de christelijke, maar ook de andere grote levensbeschouwelijke stromingen komen aan de orde. Niet vanuit een dogmatische sfeer, maar als bewegingen die invloed hebben op onze maatschappij. En hoe kan dat beter dan vanuit een neutrale opstelling waarbij geen enkele overtuiging een streepje voor heeft.

Openbaar onderwijs stelt het opgroeiende kind centraal. Met prioriteit voor een prettige en veilige leeromgeving. Een school waar het kind graag naar toe gaat en waar de verschillen tussen opvoeding, maatschappelijke positie, intelligentie, levensovertuiging en wat je verder nog maar kunt bedenken, neutraal worden benaderd.

 

Loop eens binnen!

Wie binnenkort een beslissing moet nemen over de school voor zijn of haar kind, is natuurlijk altijd welkom op een van onze 13 scholen. U kunt altijd bellen of een e-mail sturen. Dan nemen wij contact met u op. Elke school heeft een uitgebreid informatiepakket samengesteld voor ouders die deze belangrijke beslissing moeten nemen. Hij ligt voor u klaar!